1 1762 boardgame/83068 http://www.deskozrout.cz/hra/1762-1955-the-war-of-espionage/ https://boardgamegeek.com/boardgame/83068/ http://www.deskozrout.cz/uploads/dsk_images/img_17SZLmJZXFjZCGLeH.jpeg http://www.deskozrout.cz/uploads/dsk_images/img_17uJIsU85tZSfLMF.jpeg http://www.deskozrout.cz/uploads/dsk_images/img_17Bxa2J5RKm89KLD.jpeg
[b]Příprava hry[/b]

Každý z hráčů si vybere frakci za kterou bude hrát a svou hlavní zemi této frakce. Na výběr je za východní frakci Polsko, Maďarsko, SSSR, za západní frakci USA, Anglie, Francie. Celá hra spočívá v posouvání ukazatelů na počítadlech vlivu jednotlivých států. Na začátku hry leží ukazatele uprostřed počítadel na herním plánu, v tazích hráčů se pak postupně posouvají směrem na stranu konkrétní frakce. Každý hráč umístí figurku špióna do své hlavní země a obdrží do ruky 5 karet.

[b]Průběh hry[/b]

Hráči se během hry střídají v tazích, kdy se tah skládá z následujících akcí:[list=1]
[*]zahrání karty

[*]zahrání další karty

[*]doplnění karet na ruce (do počtu 5)

[*]pohyb špiónem
[/list]
Karty zemí (tzv. Country Cards) obsahují 2 druhy informací a lze je hrát dvěmi způsoby:[list=1]
[*]Použití hodnoty vlivu karty

[*]Zahrání speciální akce napsané na kartě

[*]ZAhrání karty špiónských vynálezů (Gadgets)
[/list]
[b] 1. Použití hodnoty vlivu karty[/b]

Vliv karty reperezentuje číslo o které se posouvá ukazatel vlivu na počítadle konkrétní země. Vliv lze zahrát na zemi kterou reprezentuje vlajka na kartě, na zemi kde je umístěn hráčův špión, nebo na hráčovu hlavní zemi. Zahraje-li hráč kartu vlivu shodnou se zemí na kterou ji chce uplatnit a zároveň se v této zemi nachází jeho špión, může použít z ruky další jednu kartu vlivu stejné země a sečíst hodnoty vlivu na obou kartách (kombení karet).
Vliv karty lze hrát na:[list=1]
[*]stát který je zobrazen na kartě
[list]
[*] pokud je v tomto státě i hráčův špión pak
[list]
[*]+ 1 k vlivu karty

[*]nebo lze kombinovat s další kartou stejného státu
[/list]
[/list] [*]stát kde je hráčův špión
[list]
[*]pokud jde o kartu jiné frakce než té kde se nachází špión = vliv -1
[/list] [*]hlavní zemi hráče
[list]
[*]lze zde zahrát jakoukoliv kartu

[*]pokud je karta opačné frakce = vliv -1
[/list]
[/list]
Dále jsou ve hře karty žoldáků (Mercenary kards), což jsou karty bez určení státu, jejichž hodnotu vlivu lze bez omezení přidávat k právě zahraným kartám, nebo je lze použít jako univerzální karty států.
Akci zahrání soupeřových karet vlivu na konkrétní stát lze tzv.blokovat (posun na počítadle vlivu se neuskuteční), pokud blokující hráč dorovná hodnotu vlviu protihráče za těchto podmínek:[list]
[*]hráč musí mít špiona ve státě který chce blokovat
[*]karta červené frakce nemůže blokovat modrou frakci a opačně
[*]má-li hráč ve státě který blokuje špióna = vliv +1
[*]na blokování lze použít libovolný počet karet
[/list]
[b] 2. Zahrání speciální akce napsané na kartě[/b]

Hráč vyloží kartu a oznámí že hraje speciální akci, které je poté ihned provedena. Speciální akce jsou typu blokování pohybu ukazatele vlivu konkrétního státu, pohyb soupeřovým špiónem, dobrání více karet na ruku ve fázi 3, přinucení soupeře k odložení karet apod. Proti speciální akci se soupeř také může bránit zahráním speciální akce Rebel Forces, která účinek útočníkovi akce neguje.
[b] [/b]
[b] 3 .Karta špiónských vynálezů (Gadgets)[/b]

Hráč může vyložit až 2 karty vynálezů (trvalé zvýšení počtu karet na ruce o 1, pohyb špionem během fáze 1 a 2), které platí po celou hru, nebo dokud je protihráč speciální akcí nezruší.

[b]Konec hry a určení vítěze[/b]
Dostane-li se ukazatel vlivu na počítadle státu až na poslední dílek na hráčově straně, je tento stát zajištěn, to znamená hráč tento stát ovládá a nelze jej již vymanit z jeho vlivu (pouze speciální akce "revoluce" může takovýto státo opět uvést do hry).
Zajistí-li hráč tři libovolné státy, nebo zajistí-li hráč hlavní stát soupeře, okamžitě hru vyhrává.]]>
1 2011-00-00 14 99 30 30 2 2 2 1 0.0 0