Strict Standards: Declaration of comments_ccs_records::fetch() should be compatible with classes_comments_renderer::fetch($parent, $filters = Array, $myId = 'comment_id') in /var/www/web2/deskozrout.cz/deskozrout.cz/admin/applications_addon/ips/ccs/extensions/comments/records.php on line 1402
Pravidla pro přidávání nových her a dalších položek - Návody - Články - Articles - Deskožrout

Přejít na obsah

Pravidla pro přidávání nových her a dalších položekVážení přátelé!

Všichni bychom jistě rádi, aby databáze Deskožrouta měla nějakou minimální úroveň, lahodila oku i srdci a byla plná dat nejen užitečných, ale také prostých, zajímavých a všeobecně interesantních. Proto, prosím, věnujte pozornost následujícím pravidlům, která stanovují laťku minimální úrovně Vašich návrhů. Předpokládá se, že jste již obeznámeni s mechanizmem zadávání her a databázových položek obecně - v tomto článku jsou sepsána pouze základní kritéria, která pokud váš návrh nesplní, neprojde přes moderátory.

Import z geeku

Deskožrout je volně svázán se serverem BoardGameGeek.com v tom smyslu, že každá hra, kterou Deskožrout eviduje, by měla u sebe mít odkaz na stejný záznam na geeku. Způsob dat uložených na našem velkém vzoru se ale trochu liší od způsobu Deskožrouta a při importu je třeba data upravit. Věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:

 • Jména osob jsou na geeku vedená jako jeden řetězec, zatímco Deskožrout má tři : příjmení, jméno a prostřední jméno. Nezapomeňte geekovský řetězec na tyto tři položky rozdělit. Jména osob nezkracujte na iniciály, znemožníte tím vyhledávání. Je-li známo prostřední jméno osoby, nevynechávejte jej.
 • Popisy načtené z Geeku jsou v angličtině, Deskožrout je ale web primárně pro Česko a popřípadě Slovensko. Geekovský text rovnou přeložte.
 • Nezapomeňte dopsat krátký popis (perex), který na Geeku nenajdete a proto se neimportuje.
 • U každé hry je na BoardGameGeeku uvedeno několik autorů a umělců, kategorií, mechanik, vydavatelů, popř. herní svět (vedeno jako Family). Nic z toho by nemělo v naší databázi chybět. Proto se, prosím, při importu hry přesvědčte, že se načetly i všechy tyto věci. Pokud ne, znamená to, že v naší databázi nejsou a je třeba je do ní vložit ještě před importem vlastí hry.
 • Lidé a instituce se dají z Geeku naimportovat stejně jako hry, klasifikace nikoliv, ty Geek ve svém rozhraní neposkytuje. Ocenění také ne - obojí je třeba naťukat ručně. Ocenění mají navíc úplně jinou databázovou strukturu než my - Geek má zvláštní záznam pro každou kategorii, ročník a pořadí, my toto máme jako atributy. Dejte proto pozor, abyste do Geek URL zadali opravdu ocenění a ne některý z atributů.
 • Klasifikace (kategorie, mechaniky a světy) občas na Geeku nedávají moc smysl - tedy alespoň ne při "doslovném" převodu do databáze Deskožrouta. Například sběratelské karetní hry LCG jsou na geeku vedeny jako Game Family, do našich Herních světů ale moc nepatří - je to spíše kategorie. Dejte na toto při přidávání klasifikací pozor.

Názvy položek

 • Do názvů položek nevkládejte pokud možno jiné údaje než samotné jméno. Například čísla edic jako v "DungeonQuest (third edition)" působí extrémně rušivě a navíc je jméno zbytečně dlouhé. Takto zadané jméno má smysl pouze v tom případě, že se v naší databázi vyskytují i další edice hry se stejným jménem. K rozšířením je vhodné vždy přidat jméno mateřské hry (např. "Arkham Horror: Dunwich horror" ) - tak zajistíte, že v seznamu jsou tyto relevantní položky u sebe.
 • Názvy položek všech typů začínejte velkými písmeny a dále se řiďte platnými pravidly českého pravopisu.
 • Veškeré texty (nejen jména) pište bez hrubek a s diakritikou! Leckdo na to zapomíná, neboť je na to zvyklý ze psaní emailů a příspěvků přes mobilní telefony - ale takový text působí velice rušivě a hloupě. Taktéž nezapomínejte na psaní velkých písmen na začátku vět (psát vše malými písmeny je další internetovský zlozvyk).

Krátké popisy

 • Krátké popisy (perex) nikdy nevynechávejte - pro první dojem o hře je mnohem důležitější, než dlouhý popis, neboť je vidět již v hlavním seznamu a také v záhlaví karty hry  (či jiné položky).
 • Perex zadávejte tak, aby o hře něco říkaly. Hlášky typu "Jedna z nejoriginiálnějších deskových her" sice vypovídají o Vašem osobním entuziasmu, o hře samotné ale žádnému dalšímu návštěvníkovi Deskožrouta neřeknou vůbec nic.
 • Popisy pište česky (nebo slovensky), s diakritikou a bez pravopisných chyb - jak už to bylo řečeno dříve.

Dlouhé popisy

 • Nevkládejte do popisů odkazy, na to slouží záložka Reference u karty hry.
 • Nevkládejte do popisů seznam rozšíření - ty raději vložte jako novou databázovou položku. Nastavíte-li u rozšíření správně mateřskou hru, seznam všech rozšíření k ní se zobrazí na její kartě v  pravém sloupci.
 • Pokud máte o dané položce povědomí odpovídající pouze jedné nebo dvou krátkým větám, vložte je do Krátkého popisu. Do Dlouhého popisu patří obsáhlejší informace.
 • O pravopisu a diakritice platí samozřejmě totéž, co pro krátké popisy.

Obrázky položek

 • Je-li to jen trochu možné, najděte ke každé položce nějaký obrázek. A to nejen k hrám, ale i k lidem, vydavatelům a také ke klasifikačním kategoriím - ať všude nejsou jen ty nudné defaultové kostičky.
 • Titulní obrázky jsou na Deskožroutovi vždy čtvercové. Uploadovat můžete libovolný rozměr, pak je ale třeba před odesláním formuláře obrázek oříznout na čtverec (táhněte myší přes obrázek v horní části zadávacího formuláře). Pokud to neuděláte, server obrázek na čtverec upraví sám, což ale může být občas pěkně ošklivé. Pozn.: na tohle je potřeba mít zapnutý Javascript.
 • Na velikosti uploadovaných titulkových obrázků nezáleží - server si je převzorkuje na cca 200x200 pixelů. Neměli byste samozřejmě uploadovat obrázky s výrazně menším rozlišením - budou pak opatřeny širokými bílými okraji a nic na nich nebude vidět..
 • Po zvolení vhodného ořezu již nepoužívejte tlačítko Change v hroní části formuláře, to slouží jen k uploadu nového obrázku. I pokud nic neuploadujete, resetuje se při jeho použití Vámi zvolený ořez.

Národnosti, země, jazyky

Pro osoby se zadává národnost a místo pobytu, pro hry jazyky, ve kterém jsou vydány, pro instituce pak země, ve které působí. Nepřeskakujte tyto údaje, jsou důležité. Může se ovšem stát, že příslušnou zemi/národnost/jazyn v rozbalovacím seznamu nenajdete. V takovém případě nejsou v databázi a musí se tam dodat ručně přes administrátorské rozhraní - napište mi a já to co nejdříve zařídím.

Překlad a originální jazyky

Tyto položky se vyplňují pouze v případě, že hra je oficiálním překladem a byla vydána nějakým českým nakladatelstvím. Je-li oficiálně přeložena, je v databázi pro obě verze jen jeden záznam, a to s českým jménem. Původní jméno patří do příslušné kolonky v sekci překlad.

Atributy provázanosti položek

Položky v databázi jsou mezi sebou provázány - například ke hře lze přiřadit osobnosti. Ale pozor, tyto provazby mají také své atributy! Osobnost může být autor hry, malíř obrázků, tvůrce figurek atd. Atributy se volí zaškrtávacími tlačítky pod danou provazbou. Pokud žádný atribut nezvolíte, provazba nebude fungovat (osoba se u hry nezobrazí)!

Závěrem

Pokud Váš příspěvek nebude splňovat výše uvedené směrnice, neměl by přes moderátory projít. Obvyklá praxe je odmítnutí takového příspěvku s poznámkou, co by se na něm mělo upravit. Tyto úpravy proveďte co nejdříve (k návrhu se dostanete přes tlačítko Zobrazit návrhy v záložce Katalog her). V tuto chvíli není v systému zaveden žádný algoritmus, který by kontroloval, zda neschválený návrh nečeká na úpravu příliš dlouho - takže pokud se na opravu vykašlete, bude tam viset donekonečna a hru blokovat (další návrh na tu samou položku není možný).

 
0 Komentáře

or