Přejít na obsah

Settlers: Zrod impéria

Settlers: Zrod impéria

80 9 82.7
Civilizační karetní hra, ve které můžete hrát za různé národy. 135 příspěvky · 16 témata · 0 články · 3 soubory · 1 obrázky · 1 odkazy

Obecné informace

  • Publikováno 2014
  • Číslo vydání 1
  • Přeloženo 2015,   Čeština
  • Původní jméno Imperial Settlers
  • Původní jazyky  - 
  • Věk 10 - 99
  • Herní doba [min] 45 - 90
  • Počet hráčů 1 - 4
  • Jazyková závislost Průměrně textu - je třeba mnoho taháčků
  • Časová závislost Neznámá závislost

Informace z BoardGameGeek.com

Popis hry

Settlers: Zrod Impéria je karetní civilizační hra, kde se hráči dostávájí do role jednoho ze čtyř národů (Barbaři, Římská Říše, Egypt, Japansko), který se snaží dovést k co největšímu ekonomickému a civilizačnímu rozkvětu, který je reprezentován vítěznými body, jež v průběhu hry a jejím závěru získavají. Každý národ je reprezentován svojí základní herní deskou, kde má uvedené: jaké dostává každé kolo zdroje, které zdroje si může ponechávat do dalších kol, a základní akci (všechny národy mají stejnou), kterou může ve svém tahu hráč provést.

Ve hře má každý hráč balíček lokací svého národa, za které má na konci hry 2 vítězné body (za každou ze svých lokací) a balíček běžných lokací (každá je na konci hry za 1 vítězný bod), který je pro všechny společný. Existují zde celkem 3 základní typy lokací (Produkční, Vlastnostní, Akční). Produkční lokace na sobě má vždy znázorněno, kolik a jaký typ zdroje přináší. Tyto zdroje hráči přináší každé kolo v produkční fázi, ale i ve chvíli kdy je postavena. Lokace s vlastností přináší určitý trvalý efekt, který spouští vždy, kdy nastane podmínka uvedená na dané kartě. Velmi často se karta odkazuje svým efektem na situaci, která nastane i ve chvíli, kdy je samotná lokace postavena a uplatňuje ho tedy i sama na sebe. Akční lokace přinášejí hráči možnost za použití určitých typů zdrojů provést efekt popsaný na dané kartě. Obvykle lze každá akce zahrát pouze 1x za kolo, ale jsou i případy, kdy je na kartě uvedeno, že může být spuštěna 2x (případně několikrát jako je tomu u základní akce na herní desce národa). Je-li možnost hrát akci vícekrát záleží na hráči, jestli použije zdroje několikrát po sobě v jednom tahu, případně si danou akci rozloží na několik svých tahů. Některé z lokací přinášejí též bonus v podobě zdrojů za to, že je postavíte. Tento bonus tak získáváte jednorázově ve chvíli, kdy je vyložíte.

Hra je rozdělena na 5 kol, které začínají fází rozhledu, ve které hráči získávají nové karty lokací (jednu svoji a dvě běžné; v prvním kole začínají navíc ještě se dvěma svými a dvěma běžnými na ruce), které mohou v průběhu hry postavit. Běžných lokací se vždy vyloží na stůl tolik, kolik je počet hráčů +1 a od prvního hráče po směru ručiček si vždy každý vybere jednu z nich. Zbylá karta se odhodí. To samé se zopakuje akorát si jako první vybírá poslední hráč a směr výběru jede naopak.

Následuje fáze zisku zdrojů, které si hráči nabírají podle informací uvedených na své základní desce, na svých produkčních lokacích a případně na svých utvořených dohodách. Ve hře je celkem 9 typů zdrojů, které lze v této fázi získat (dřevo, kámen, jídlo, zlato, žeton obrany, žeton boření, osadník, karta národa/běžná karta, vítězný bod). Zároveň jsou dřevo, kámen a jídlo považovány za suroviny, které jsou potřebné na stavbu lokací. Zlato lze použít jako žolík za jednu z těch tří surovin ať již při stavbě lokace, uzavření dohody nebo při placení některých akcí. Osadníci jsou zde ke spouštění akcí, které má hráč k dispozici. Žetonem obrany si hráč může umístnit na jednu ze svých běžných lokací (ve svém tahu a počítá se to jako volná akce) a udělat ji tak hůře zbořitelnou některým ze svých soupěřů. K boření lokací hráč používá žetony boření. Kartu národa/běžnou kartu a vítězný bod může hráč v této fázi získat, pouze pokud to některá lokace nebo dohoda poskytuje.

Nyní se dostáváme ke hlavní fázi a to je hraní jednotlivých akcí, ve kterých se hráči postupně střídají:

Stavba lokace- každá lokace má v pravém horním rohu požadavky na suroviny, jež jsou potřeba zaplatit na její postavení. Zde je dobré upozornit na první rozdíl mezi lokacemi národa a běžnými lokacemi ze společného balíčku. Běžné lokace je snazší postavit, neboť potřebují pouze suroviny. Národní lokace ve většině případů potřebují kromě surovin i určité základy pro danou lokaci. Ty lze získat zničením jedné své jiné již postavené národní nebo běžné lokace, případně lze využít základů již některé zbořené běžné lokace.

Tvorba dohody- často se stává, že hráč nemá k dispozici dostatek produkčních lokací, které by mu pořádně rozjely ekonomiku. Z toho důvodu je zde možnost vytvořit tzv. dohodu, kdy jednu ze svých národních lokací zasune pod vrchní stranu své desky národa. Za tento typ akce je potřeba zaplatit 1 jídlo. Každá národní lokace má ve své dolní části vždy jednu ikonu, která reprezentuje jeden z 9 zdrojů, který mi bude karta poskytovat utvořím-li z ní dohodu. Běžné karty nic takové nemají a je to tedy další rozdíl, kterým se tyto karty liší.

Boření- při této akci mohu buď za 1 žetoň boření, zbořit jednu svou běžnou lokaci z ruky. Pokud chci zbořit některou ze soupeřových běžných lokací, potřebuji 2 žetony boření. Má-li lokaci chráněnou obranným žetonem, potřebuji pak na zboření lokace 3 žetony boření. Toto je další podstatná odlišnost mezi národními lokacemi a běžnými. Národní lokace nelze bořit (pouze japonské lokace lze bořit- díky tomu má japonec k dispozici volnou akci nasazení samurajů, kdy může ze svých osadníků vytvořit ochránce svých lokací po zbytek hry a soupeř pak na zboření takové lokace potřebuje 3 žetony boření, podobně jako u běžných lokací s obranným žetonem). Boření lokací se vyplácí ze dvou důvodů: jednak tím soupeře zbavím produkce/vlastnosti/akce, kterou mu lokace poskytuje a jednak mi tato lokace při zboření poskytne určité zdroje (znázorněné v pravém horním rohu karty- podle toho poznám, že lokace lze zbořit). Vlastník lokace si danou lokaci otočí rubovou stranu nahoru a dostane jako kompenzaci za zboření 1 dřevo. Získá tím však základy potřebné k postavení některé ze svých národních lokací a v tomto případě ho nemrzí tuto kartu obětovat, neboť již pro něj nemá jiný význam.

Spuštění akce některé z lokací-viz výše u akčních lokací.

Vyslání 2 osadníků pro 1 surovinu/ 1 kartu- jedná se o základní akci, kterou mají všichni hráči stejnou a jež je uvedena na jejich základní desce. Může být spuštěna několikrát.

Pasování- hráč, který pasuje se již po zbytek kola hry aktivně neúčastní a nemůže mu být zbořena žádná lokace ani být nějak ovlivněn akcemi ostatních hráčů. Jakmile všichni pasují končí kolo a posuje se žetoň začínajícího hráče po směru hodinovým ručiček. Všechny zdroje, které si hráč nemůže ponechat, se zahazují (kromě posledního kola).

Kdo má na konci kola nejvíce bodů vyhrává. V případě remízy vyhrává ten, komu zůstalo více surovin a zdrojů v zásobě, případně ten, kdo má více karet na ruce. Pokud je v obou případech stále remíza, hráči sdílejí vítězství.