Přejít na obsah

Eclipse

Eclipse

53 14 87.4
Vesmírná strategie plná objevování, vynalézání technologií a boje o nadvládu. 47 příspěvky · 9 témata · 1 články · 0 soubory · 17 obrázky · 0 odkazy

Obecné informace

 • Publikováno 2011
 • Číslo vydání 1
 • Přeloženo  - 
 • Původní jméno  - 
 • Původní jazyky  - 
 • Věk 14 - 99
 • Herní doba [min] 120 - 120
 • Počet hráčů 2 - 6
 • Jazyková závislost Minimum textu potřebného při hře - snadno zapamatovatelné s taháčkem
 • Časová závislost Lineární - herní čas je přímo úměrný počtu hráčů

Informace z BoardGameGeek.com

Popis hry

Po mnoho let byla galaxie poklidným místem k životu. Po kruté Terransko-hegemonské válce (30.027-33.364) všechny význmnější rasy vynaložily velké úsilí proti tomu, aby se podobné hrůzy opakovaly. K ochraně křehkého míru byla zformována Galaktická rada, která podnikla řadu odvážných kroků k zamezení dalších zákeřných činů.


Přesto všechno mezi sedmi hlavními rasami a dokonce i uvnitř Rady samotné narůstá napětí a rozpory. Stará spojenectví se rozpadají a potají jsou zakládána nová diplomatická spojení. Konfrontace sedmi mocností se zdá být nevyhnutelná, nejistý je jen výsledek budoucího galaktického konfilktu. Která frakce zvítězí a bude vládnout celé galaxii?


Stíny velkých civilizací brzy padnou na celou galaxii. Veďte svůj lid k vítězství!


Ve hře Eclipse každý hráč reprezentuje jednu ze sedmi ras soupeřících o nadvládu nad celou galaxií. Vítězem se po devíti kolech stává ten, kdo nasbíral nejvíce vítězných bodů, které jsou udělovány za kontrolu galaktických sektorů, vítězství v boji, výzkum nových technologií, kontrolu monolitů, provádění objevů a navazování diplomatických vztahů.


Příprava hry


Každý hráč si připraví svoji hrací kartu, na kterou umístí svoji zásobu populace, žetony vlivu a ukazatele financí, vědy a materiálu. Dále každý dostává i kolonizační a bojové kosmické lodě, diplomatické žetony a přehledovou kartu herního kola.


Na společnou zásobovací kartu jsou umístěny počáteční vylosované technologie a dále zásoby objevů, lodí Prastarých, krychličky poškození a žetony vylepšení kosmických lodí.


Průběh hry


Hra se odehrává na postupně odkrývané mapě složené z náhodně tahaných hexů, o jejichž kontrolu a využití zdrojů s nimi spojených hráči soupeří. Hra sestává z devíti kol, v každém kole probíhají:

 • akční fáze
 • bojová fáze
 • fáze údržby
 • fáze úklidu

V akční fázi se hráči střídají v provádění akcí, přičemž každý může provést z následujících akcí:

 • průzkum dalšího sektoru galaxie - hráč odkryje další hex mapy a případně ho ovládne a kolonizuje, čímž získává další zdroj peněz, výzkumu nebo materiálu
 • rozšíření vlivu - hráč může ovládnout další sektor nebo sektory sousedící s jeho územím, pokud nejsou ovládány někým jiným, a případně je ihned kolonizovat
 • výzkum a zisk jedné nebo více z dostupných technologií
 • vylepšení kosmických lodí - hráč může vylepšit své kosmické lodě tím, že doplní nebo nahradí některé jejich části rozvinutějšími součástkami (zbraněmi, motory, štíty, palubními počítači, atd.), ovšem pouze pokud má k dispozici odpovídající technologie
 • stavba jedné nebo více lodí nebo jiných staveb (např. bodovaných monolitů - pomníků civilizace)
 • pohyb s jednou nebo více loděmi a přesun je do jiných sektorů

Každá akce má dopad na finance daného hráče, hráč tedy akce provádí pouze do chvíle, kdy to pro něj přestane být finančně únosné, popř. pokud se rozhodne zdržet se hry z taktických důvodů. Akční fáze končí ve chvíli, kdy se zdrží hry všichni hráči.


V bojové fázi spolu bojují lodě hráčů, pokud se po akční fázi vyskytují ve stejném sektoru, popř. hráč bojuje s lodí Prastarých, střežící sektor, do kterého se hráč přesunul se svou lodí nebo loděmi.


Ve fázi údržby hráči přičtou své finanční, vědecké a těžební zisky a odečtou případnou finanční ztrátu za akce provedené v akční fáci. S výslednými zdroji potom operují v akční fázi následujícího kola.


Ve fázi úklidu jsou losovány další technologie, hráči obnoví své kolonizační lodi pro další použití a na konec je posunuto počitadlo kol.


Konec hry


Po skončení devátého kola hráči sečtou vítězné body, kdo jich získal nejvíc, stává se vítězem.