Přejít na obsah

Space Empires: 4X

Space Empires: 4X

35 8 88.6
Vesmírná válečná strategie ve stylu her 4X. 10 příspěvky · 4 témata · 0 články · 3 soubory · 5 obrázky · 0 odkazy

Obecné informace

 • Publikováno 2011
 • Číslo vydání 1
 • Přeloženo  - 
 • Původní jméno  - 
 • Původní jazyky  - 
 • Věk 12 - 99
 • Herní doba [min] 180 - 180
 • Počet hráčů 1 - 4
 • Jazyková závislost Minimum textu potřebného při hře - snadno zapamatovatelné s taháčkem
 • Časová závislost Neznámá závislost

Informace z BoardGameGeek.com

Popis hry

Ministr pro vědu a výzkum si nervózně upravoval rukáv obleku, zatímco říšská rada v čele s císařem naslouchala poslednímu hlášení z okrajových soustav. Výčet zničených a poškozených lodí konečně skončil a ministr nasucho polkl, přesně věděl, jak bude znít další otázka.
„Jak to vypadá s vývojem technologie pro odhalení těch zpropadených lodí?“ zaburácel císař. Vítězství se zbylo na spadnutí, když se odnikud objevila flotila nepřítele a zničila dvě kolonie v okrajových systémech. Jak rychle a nečekaně se flotila objevovala, tak i po útocích mizela. Nepřítel objevil zatím neznámou technologii maskování a jeho údery byly nečekané, rychlé a především chirurgicky přesné.
„Maskovací technologie nepřítele je mnohem pokročilejší, než jsme očekávali,“ začal ministr opatrně, „takže nám vývoj odpovídajících skenovacích systémů bude trvat delší dobu, než uváděly původní předpoklady.“
„Čemu říkáte delší doba?“ odvětil kysele ministr průmyslu a zbrojení.
„Několik měsíců, možná také rok či dva.“ V sále se rozhostilo tíživé ticho.
Nemělo cenu zapírat nebo slibovat nesplnitelné. Minulý ministr vědy a výzkumu byl za podobné sliby převelen do první linie bojů. „Vynalezli jsme ale vylepšení, které zlepší palebnou sílu všech našich lodí. S montáží jsme již začali.“
„K čemu je nám palebná síla, když nedokážeme nepřítele najít včas?!“ obořil se na vědce ministr obrany. Jeho slova zůstala viset ve vzduchu.

Ve hře Space Empires: 4X se 1 až 4 hráči ujmou role imperátora, jehož impérium začalo svou expanzi do okolního vesmíru. Hra se (přiznaně) inspiruje v tahových strategických PC hrách označovaných čtyřmi X - eXplore (prozkoumat), eXpand (rozšířit), eXploit (vykořistit) a eXterminate (vyhladit). Vaším úkolem je vybudovat své impérium a zničit to soupeřovo.

Příprava hry
Každý hráč si vybere barvu svého impéria (kromě ilustrací se v ničem neliší) a připraví si mapu dle jednoho z možných scénářů. Na mapu se umisťují dva druhy žetonů – domovské systémy v barvách jednotlivých impérií a hluboký vesmír. Žetony domovských systémů jsou pro všechny hráče stejné, hluboký vesmír poté obsahuje mnohá nebezpečí, ale také lákavější kořist. Žetony se otočí lícem dolů, zamíchají a rozestaví dle pokynů scénáře.

Hráči si poté náhodně určí prvního hráče (pořadí hráčů se během hry může měnit) a střídají se v kolech, kdy vyvíjí nové technologie, staví na planetách kolonie, budují obchodní trasy a vysílají vesmírné lodě prozkoumat hlubiny vesmírného prostoru. Ve vesmíru je však místo pouze pro jedno impérium a cílem hry je tak zničit soupeřův domovský svět, případně bojovat s mimozemšťany či stroji zkázy ve scénářích pro jednoho hráče.

Průběh hry
Hra se dělí na ekonomická kola (cca 1 pozemský rok), která sestávají ze tří kol akcí a společné ekonomické fáze. Během jednoho kola akce mohou hráči postupně:

125]· Pohybovat vesmírnými loděmi;

125]· bojovat s nepřátelskými flotilami;

125]· prozkoumávat nenavštívené systémy.


Následuje společná ekonomická fáze. Na jejím začátku hráči nashromáždí svůj ekonomický příjem z domovské planety, kolonií, obchodních sítí a nalezených nerostných asteroidů. Následně musí zaplatit za údržbu svých vesmírných lodí a poté mohou vyrábět nové jednotky, vynalézat technologie a rozvíjet své kolonie. Takto hra pokračuje, dokud nejsou splněny podmínky ukončení hry.

Konec hry a shrnutí
Hra končí ve chvíli, kdy je některý z hráčů vyřazen ze hry zničením domovské planety, nebo jsou splněny podmínky daného scénáře.
Space Empires by se na první pohled mohla jevit jako velmi složitá hra, ale ve skutečnosti jsou pravidla poměrně jednoduchá a spíše než složitostí se vyznačují nepřeberným množstvím rozhodnutí, která musí hráč během hry učinit. Postaví technologii zvyšující útok jeho lodí, nebo raději technologii umožňující rychlejší pohyb? Bude stavět menší flotily složené z mohutných křižníků, nebo velké flotily malých a obratných fregat? Velký počet možných cest společně s náhodným rozmístěním žetonů systému by mělo zaručit, že žádné dvě hry nebudou stejné.

Tato hra je předělávkou

 •  - 

Tato hra je rozšířením

 •  -