Přejít na obsah

Oltre Mare

Oltre Mare

3 1 00.0
Hra o obchodu ve středomoří 0 příspěvky · 0 témata · 0 články · 0 soubory · 0 obrázky · 0 odkazy

Obecné informace

 • Publikováno 2004
 • Číslo vydání 1
 • Přeloženo  - 
 • Původní jméno  - 
 • Původní jazyky  - 
 • Věk 10 - 99
 • Herní doba [min] 60 - 60
 • Počet hráčů 2 - 5
 • Jazyková závislost Žádný text potřebný při hře
 • Časová závislost Neznámá závislost

Informace z BoardGameGeek.com

Popis hry

„Váš duch se zmítá na dalekých mořích,
kde pyšně dmou se plachty vašich lodí
jak bohatí a mocní páni vod,
co v okázalém mořském procesí
shlížejí shůry na kupecké bárky,
jež houpavými pukrlaty zdraví
lodě, co letí na perutích z plachet“.

W. Shakespeare, Kupec benátský

Ve hře Oltremare - Merchants of Venice představují hráči benátské kupce, kteří brázdí svými koráby Středozemní a Černé moře. Obchodováním s kartami s cenným zbožím se snaží získat co nejvíce dukátů.
Herní plán a balíčky

Herní plán představuje mapu Středozemního moře s vyznačenými cestami, které spojují významné přístavy. Po plánu hráči přesouvají své lodě s cílem získat přístavní žetony, které jsou na začátku položeny na jednotlivé přístavy.
Základem hry je však sbírání a prodej karet zboží. Ve hře se tak vyskytují tři balíčky karet zboží.
Každý hráč má svůj nákladový a pirátský balíček. Na pirátský balíček odkládá buď přebytečné karty ve fázi námořní síly, nebo karty ve fázi akcí (pirátská vlajka). Karty v pirátském balíčku se na konci hry počítají jako minusové body (dukáty).  Na nákladový balíček odkládá karty ve fázi nakládání. Tyto karty v polovině a na konci hry mohou přinést dukáty.
Třetím balíčkem je balíček zboží. Jedná se o společný balíček, ze kterého si hráči v průběhu hry berou karty do ruky, nebo je přímo odkládají na svůj pirátský balíček.
Průběh hry

Hra je rozdělena na tahy, ve kterých aktivní hráč provede následující kroky (v uvedeném pořadí):

 • Fáze námořní síly. Kontrola množství karet v ruce. Přebytečné karty musí odhodit na pirátský balíček.

 • Obchodní fáze. Hráč na tahu může obchodovat s libovolnými hráči. Obchodovat může buď s kartami, nebo s dukáty. Hráč, který obchodoval s aktivním hráčem, získá žeton prestiže. Nakupovat karty lze i ze svého pirátského balíčku a z balíčku zboží.

 • Fáze akcí. Podle symbolů na vyložených kartách, provede hráč příslušné akce:
  • Dukát – podle počtu zobrazených dukátů obdrží určitý obnos dukátů.
  • Pirátská vlajka – podle počtu vlajek přemístí příslušný počet karet z balíčku zboží na svůj pirátský balíček.
  • Balíček karet – podle počtu zobrazených balíčků na vyložených kartách, si vezme hráč do ruky příslušný počet karet z balíčku zboží.
  • Loď - podle množství symbolů lodě se musí hráč přesunout svojí lodí o příslušný počet přístavů. Pokud svůj pohyb ukončí v přístavu obsahující přístavní žeton, potom si ho může vzít. Ten se stane jeho aktivním přístavním žetonem a přináší hráči určitou výhodu.

 • Fáze nakládaní. Vyložené karty hráč umístí na svůj nákladový balíček. Pořadí umístěných karet je důležité z hlediska bodování (viz níže).
Zhruba v polovině hry nastává první bodování. Při tomto bodování se počítají žetony prestiže a karty v nákladovém balíčku. Důležité je pořadí karet v nákladovém balíčku, respektive to jaký druh zboží je na nich vyobrazen. Pokud jsou za sebou řazeny karty s různým druhem zboží, získá hráč pouze 1 dukát, za více karet se stejným zbožím, seřazených za sebou, získá dukátů více.
Konec hry a určení vítěze

Hra končí kolem, ve kterém je vyčerpán balíček zboží. Na konci hry proběhne druhé, závěrečné, bodování. V druhém bodování se počítají žetony prestiže, přístavní žetony a karty v nákladovém balíčku. Nakonec se spočítá počet karet v pirátském balíčku, o což se sníží množství získaných dukátů. Hráč, který má nejvíce dukátů vítězí.

Běž, ptej se všude, já to zkusím taky,
peníze budou, věř mi, ber, kde ber,
buď z přátelství, anebo na úvěr.

W. Shakespeare, Kupec Benátský

Tato hra je předělávkou

 •  - 

Tato hra je rozšířením

 •  - 

Tato hra má následující rozšíření

 •  -