Přejít na obsah

Deskožroutí Rosettská Deska

Popis

Tento klub představuje prozatímní (interim) podobu přehledu probíhajících překladů místní komunity překladatelů.

Klade si za cíl provádět tuto agendu v co nejjednodušší podobě s přenesením většiny (aktualizační) činností na samotné překládající.

Chce podávat věrohodné informace nejen o tom, co se zrovna překládá, ale i tom, co by si uživatelé přáli přeložit.

Zároveň chce poskytnout prostor i pro vyjádření se k probíhajícímu překladu ze strany ostatních.

Je otevřený všem uživatelům Deskožrouta.

Podrobnější informace o jeho fungování naleznete ve vyhrazeném vlákně tohoto klubu.

Informace

Vlastník: laredo

Založeno: 18-leden 13

Členové: 23

Poslední členové