Přejít na obsah

Systém použitý v Andean Abyss, tentokráte ale v Afghánistánu. 9 příspěvky · 2 témata · 0 články · 0 soubory · 4 obrázky · 0 odkazy
A distant plain, žetóny

A Distant Plain

Pravidla pro upload obrázků
Do této galerie patří pouze vlastnoručně nafocené či vytvořené obrázky. Musí mít rozumnou kvalitu a rozlišení a také by měly být kvalitně vyfoceny (správně zaostřené, přiměřená doba závěrky, elementárně slušná kompozice - pro hlubší informace zadejte do Googlu heslo "Základy fotografování"). Nové obrázky by se musí nějakým způsoben odlišovat od těch, které již v galerii jsou, jinak nebudou schváleny. Upozonění! Pokud se někdo pokusí uploadovat výtvor někoho jiného, zejména pak cokoliv stažené z jiného webu, bude potrestán citelnou ztrátou bodů!